גישה חדשה לאנטי־פלסטיניות

בהתמודדות מול התעמולה הישראלית, אני מציע לפתח מושג נגדי לאנטישמיות: "אנטי־פלסטיניות". הוא יקיף את כל הפעולות וההצהרות המפלות נגד פלסטינים, עוינות אותם, מאשימות אותם בטרור, או מתכחשות לזכויותיהם המדיניות, הכלכליות והתרבותיות

רמזי עודה
14/09/2022