מה הם עקרונות הדוקטרינה הצבאית של איראן

הדוקטרינה הצבאית של איראן, להשפעה על מדינות האזור, השתנתה והתעצבה לאורך השנים, לאור האתגרים השונים שניצבו בפניה. איך עקרונותיה מסבירים את היציאה להגנת משטרו של אסד בסוריה? ומהי תפיסת העומק האסטרטגי של איראן?

און דגן
13/09/2022