התפנית ברצח מלקולם אקס: חייו, מורשתו והשפעת דמותו בשיח הדרשנים האמריקנים

נאומיו, מסריו ופעילותו רבת־החשיבות של מלקולם אקס ממשיכים להדהד עד היום בציבוריות האמריקאית, בדגש על הקהילה המוסלמית, והשפעתו על השיח בקרב דרשנים ממחישה יפה את המהפך שחל ביחס אליו

אלעד בן דוד
11/09/2022