על עמעום הצביון השלילי והעוין של דמות היהודי הקונקרטי בספרות הערבית

את הגידול הניכר בייצוגי יהודים בסיפורת הערבית בת־זמננו, ואת עליית דרגת מורכבותם, אפשר לראות כאירוע דרמטי שמלמד כיצד תופסת החברה הערבית את היהודים, ואת עצמה. מה הסיבה למגמות החדשות בייצוג היהודים? דווקא לא שיקולים אמנותיים וטכניים כי אם אירועים פוליטיים בני זמננו

איתי מלאך