השיבה לחיפה – היבטים שונים של התנגדות 

רסאן כנפאני כתב את אחד הרומאנים הקנוניים ביותר בספרות הפלסטינית, "השיבה לחיפה", שאף תורגם לעברית. ברומאן, הציע כנפאני להפוך את החרטה הפלסטינית להתנגדות אקטיבית, ואת הקורבן הפלסטיני ללוחם. במלאות חמישים שנה למותו – זוהי מורשתו

דורין ליזר
14/12/2022