גל קרמרסקי

כותבת אורחת
גל קרמרסקי היא תלמידת מחקר במחלקה לאנתרופולוגיה חברתית באוניברסיטת קיימברידג׳. מחקרה עוסק בתהליכי פיתוח ממשלתיים בירושלים המזרחית ובהשפעה שלהם על היחסים ההדדיים שבין המדינה לבין תושבי ירושלים הפלסטינים.
בפורום לחשיבה אזורית גל תעסוק ביחסי יהודים-ערבים בישראל ומחוצה לה; יחסי הגומלין בין החברה, על הקהילות השונות המרכיבות אותה לבין הממסד; אקטיביזם ומחאה; סוגיות הקשורות במגדר, וסוגיות הקשורות בעולם הפיתוח הבינלאומי. כאנתרופולוגית וכאקטיביסטית, נקודת מבטה תתבסס לרוב על ניתוח המציאות כפי שמשקפים אותה אנשים וקהילות שבשולי החברה.
עד למעבר לאנגליה לטובת לימודים, התגוררה בירושלים שם עבדה עם עמותות שונות ושילבה בין מחקר לעבודת שטח. מלבד זאת, גל פעילה בחברה האזרחית בירושלים בגופים המקדמים צדק, שוויון, ושלום בעיר.