ענבל נסים-לובטון

עמיתת מחקר

ענבל נסים-לובטון היא בוגרת תואר שני בלימודי מזרח תיכון ואפריקה באוניברסיטת תל-אביב. משנת 2007 היא מרצה במחלקה להיסטוריה, פילוסופיה ומדעי היהדות באוניברסיטה הפתוחה, ועובדת במחלקה להוראה וללמידה אקדמית באוניברסיטה זו.

עבודת הגמר שלה לתואר השני עסקה ביחסים המורכבים בין אבן-סעוד (לימים, מייסד ערב-הסעודית) לבין נציגי השלטון הבריטי באזור, באמצעות בחינה מחודשת של שליחותו של הנציג הבריטי, הארי סנט ג'ון (סינג'ין) פילבי אל אבן-סעוד בתקופת מלחמת העולם הראשונה.

תחומי מחקר של ענבל בפורום לחשיבה אזורית הם תימן המודרנית, יחסי שבטים ושלטון בתימן ונשים ומגדר במזרח-התיכון.

ליצירת קשר: [email protected]