תאמר סעיד

צוות אופק

תאמר סעיד הוא ירושלמי, סטודנט לתואר ראשון בחוג ללימודי ארץ ישראל באוניברסיטת חיפה, מורה דרך ארצי מוסמך, תחומי העניין והעיסוק חינוך, דת ומדניה. עוזר מחקר במכון ירושלים למחקרי מדיניות, ולעיתים ביד בן צבי בירושלים.