"אמירה ברורה שהכנסת אינה שייכת למפלגות היהודיות בלבד"
ד"ר אמטאנס שחאדה (צילום מסך, מתוך יוטיוב)
Below are share buttons

"אמירה ברורה שהכנסת אינה שייכת למפלגות היהודיות בלבד"

בל"ד התנגדה להמלצה על בני גנץ, אך בניגוד להכרעתה בספטמבר, קיבלה על עצמה הפעם את החלטת הרוב ברשימה המשותפת. ח"כ ד"ר אמטאנס שחאדה טוען ש"זה לא היה קל", ומסביר את הרציונל מאחורי המהלך

תוצאות הבחירות שנערכו בחודש מרץ הדהימו את כולם. קרוב ל-581,000 בוחרים ערבים, שהם כ־88% מהמצביעים הערבים, העניקו את קולותיהם לרשימה המשותפת. זוהי התגייסות יוצאת דופן והתקבצות חסרת תקדים של בני עמנו למען הרשימה המשותפת. הבוחר הערבי הבין והשתכנע כי הוא חלק מקולקטיב, חלק מעם שיש לו פרוגרמה, דרישות, צרכים, מאוויים, ציפיות ותקוות. התברר כי החברה הערבית שואפת לשינוי של מעמדה הפוליטי והציבורי. התברר כי החברה הערבית נוטה לפעול ולהיאבק כקולקטיב למען מטרותיה ולמען העצמת הכלים העומדים לרשותה. התברר כי החברה הערבית שואפת לחזק את מעמדה של הרשימה המשותפת ולהגדיל את כוחה. התברר כי החברה הערבית שואפת לשים סוף לגזענות, לאפליה ולשיסוי, ולא פחות חשוב מכך – לשים סוף לשלטון נתניהו. כל אלה הן שאיפות לגיטימיות ומחויבות המציאות של כל עם החי תחת רדיפה ודיכוי.
 
תוצאות הבחירות העניקו לרשימה המשותפת כוח ממשי ומעמד משופר בזירה הפוליטית והמפלגתית בישראל. הן תרמו לחיזוק המורל של הציבור הערבי ולחיזוק האמון שלו בעצמו. הן העצימו את תחושת השייכות הקולקטיבית שלו ואת נכונותו להיות אקטיבי ולהשתתף במאבק הפוליטי. כולנו זוכרים את השביתה שהתקיימה בחודש אוקטובר 2019 במחאה נגד האלימות והפשיעה. כולנו זוכרים את ההתגייסות הרחבה בקרב כלל היישובים הערביים ואת ממדי ההפגנה שהתקיימה במג'ד אל־כרום (ההפגנה הגדולה ביותר מאז המערכה בעזה בשנת 2014). כולנו זוכרים את ההפגנה שבמהלכה נחסם כביש 6 ואת אוהל המחאה שהוקם מול משרד ראש הממשלה בירושלים. פעולות קולקטיביות אלה הן תולדה של החשיבות שמיוחסת לבעיית האלימות ושל תחושת ההעצמה הנובעת מהקמתה המחודשת של הרשימה המשותפת ומהישגיה בבחירות שהתקיימו בספטמבר שעבר.
 
תחושה זו התעצמה בעקבות הבחירות במרץ 2020, ולשימוש נכון בה תהיינה השלכות חיוביות על מגוון הכלים המשמשים את המאבק ואת העשייה בתחום הפוליטי. ניסיון העבר מלמד כי לחיזוק הפעילות הפרלמנטארית ככלי עבודה מרכזי בתחום הפוליטי תהיה השפעה חיובית על כלל צירי הפעילות ועל מנגנוני העבודה בתחום זה.
 
תוצאות הבחירות שיקפו מציאות פוליטית ייחודית שבה בני גנץ, יו"ר סיעת כחול לבן, לא יוכל לקבל מנשיא המדינה מנדט להקמת ממשלה ללא תמיכתן של כלל המפלגות החברות ברשימה המשותפת, ובהיעדר תמיכתן של מפלגות אלה בגנץ, יזכה נתניהו במנדט. הרשימה המשותפת נדרשה לקבל החלטה לנוכח תוצאות הבחירות בחברה הערבית, בהתחשב במצב הפוליטי הקיים בישראל כעת ולאור השפל שאליו הגיעה הבעיה הפלסטינית. שומה היה על הרשימה המשותפת לבחון את כל התרחישים האפשריים, לערוך ניתוח של עלות ותועלת, ועל בסיסם לקבל החלטה מושכלת שתגרום כמה שפחות נזק לחברה הערבית ושתשרת באופן הטוב ביותר את האינטרסים הקולקטיביים שלנו.
 
הפעם, הרשימה המשותפת קיבלה את החלטתה בעקבות דיון נוקב וממשי. עמדתם של אלה שתמכו במתן ההמלצה לא הייתה מובנת מאליה ולא התקבלה בקלות. נלוו לה תנאים ברורים וממשיים, ובעליה הביאו בחשבון, באופן מלא, את רגישות המצב ואת הקושי הטמון בו. נוסף על כך, עמדתה של מפלגת כחול לבן לגבי הדרישות שהציגה הרשימה המשותפת הייתה הפעם שונה מזו שהציגה לגבי סוגיית ההמלצה לאחר בחירות ספטמבר.
 
מה חשבה בל"ד
אין זה סוד כי הדיון הקשה ביותר התנהל בחוגי מפלגת בל"ד, שבעקבות הבחירות בספטמבר התנגדה למתן ההמלצה, ולא שינתה את עמדתה. בל"ד ביססה את עמדתה זו על הנחות יסוד עקרוניות וכן על ניתוח המצב הפוליטי שלפיו מפלגת כחול לבן תעדיף הקמה של ממשלת אחדות לאומית. בסופו של דבר, בל"ד התנגדה למתן ההמלצה, אך קיבלה על עצמה את החלטת הרוב ברשימה המשותפת. עמדה זו שנקטה בל"ד מנוגדת לעמדה העיקשת שהציגה לאחר בחירות ספטמבר שלפיה המלצת הרשימה המשותפת ניתנה בשם שלוש מפלגות בלבד ואינה מייצגת את בל"ד.
 
ההחלטה שקיבלה מפלגת בל"ד לא הייתה קלה והיא אינה בחזקת דבר המובן מאליו. מאז ייסודה לפני 25 שנים, הובילה בל"ד קו המתנגד לציונות ומציע את מודל "מדינת כל אזרחיה" כפתרון דמוקרטי אמיתי, שיבטיח את השוויון הנחוץ כל כך לאזרחים הערבים. במהלך מסעי הבחירות האחרונים, הדגישה בל"ד כי אין שוני מהותי בין מפלגת כחול לבן לבין הליכוד, וטענה כי גנץ מנסה לחקות את נתניהו ומגבש עמדות ימניות וגזעניות כלפי האזרחים הערבים, לא כל שכן בהקשר של תוכנית המאה, וזאת גם אם ההתלהבות שהוא מפגין לגבי עמדות אלה פחותה מזו של נתניהו. בדומה לעמדה שהחזיקה בחודש ספטמבר 2019, בל"ד הייתה משוכנעת כי אם מפלגת כחול לבן תזכה במנדט, היא תפעל להקים ממשלת אחדות לאומית עם הליכוד (ועד עתה אנו סבורים כי זהו התרחיש המציאותי ביותר). בתמצית, עמדתה של בל"ד והניתוח שלה למציאות הפוליטית בישראל לא השתנו, וכך גם החלטתה העקרונית שלא להמליץ על מועמד לראשות הממשלה. עם זאת, חל שינוי באופן שבו בחרה בל"ד ליישם עמדה זו במסגרת פעילותה בתוך הרשימה המשותפת.
 
בסופו של יום, החלטנו בבל"ד לקבל את החלטת הרוב ברשימה המשותפת, בראש ובראשונה מתוך כבוד לכ־580 אלף בוחרים ערבים שהצביעו לרשימה המשותפת ושמעוניינים לשמור על קיומה, כל זאת כאשר ברקע הדברים אנו יודעים כי כ־30% מן המצביעים הללו מתנגדים למתן ההמלצה. קיבלנו את ההחלטה כי הבנו שהבוחרים מצפים מאיתנו לשמור על מסגרת הרשימה המשותפת ולחזק באמצעותה את הפעילות המאוחדת למען הציבור כולו. אנו מכבדים את עובדת היותנו חלק מהרשימה המשותפת (אותה רשימה שכיבדה את החלטתנו להתנגד למתן ההמלצה לאחר בחירות ספטמבר 2019), לא כל שכן לנוכח תוצאות הבחירות והפיצול בין המחנות ובתוך המחנה המתנגד לנתניהו, פיצול שבעקבותיו הופקד בידינו – במפלגת בל"ד, קול מכריע.
 
האם יעלה על הדעת כי אנו נסכים להיות אלה שיבטיחו את יכולתו של נתניהו להקים, ללא מאמץ, ממשלת ימין קיצונית המייצגת את המתנחלים ולבסס את שלטונו לשנים הבאות, שעה שאנו בבל"ד חולקים עם הציבור שאנו מייצגים, עם החברה הערבית, עם בני עמנו הפלסטיני, עם עמי האזור ועם גורמי כוח בשמאל ברחבי העולם רצון עז ואינטרס ברור להביא לסיום שלטונו על רקע סיבות רבות ומגוונות כל כך? אמת, נתניהו עשוי להישאר בשלטון בשל חולשתם של יריביו ובשל הדרך שבה הוא מנצל את מצב החירום, אולם לעולם לא נסכים שבל"ד תהיה הגורם לתוצאה כזו. עם זאת, בעתיד, אם שלטון נתניהו יגיע לסיומו, יהיה הדבר בזכותנו, ולא ניתן יהיה להגיע לתוצאה כזו בלעדינו.
 
בל"ד אשר מתייחסת לארגון פעולתה של החברה הערבית במסגרת קולקטיבית כאל פרויקט אסטרטגי, מבינה כי סוג זה של פעילות גובה מחיר פוליטי, וכי יש צורך במציאת מכנה משותף במסגרת שמשתתפים בה כמה זרמים פוליטיים, כפי שהדבר נעשה בוועדת המעקב של ערביי ישראל. בל"ד נתנה את הסכמתה גם על רקע השינויים שחלו מאז ספטמבר 2019 בנסיבות ובתנאים שבהם הותנתה ההמלצה.
 
בין אלה יש לציין את העובדה שהושג הסכם ברור, פומבי ורשמי עם מפלגת כחול לבן לגבי הנושאים המרכזיים המטרידים את החברה הערבית. בהקשר זה, לא מיותר לציין כי הפגישות שהתקיימו הפעם היו פומביות ורשמיות, ובמסגרתן התחייבה מפלגת כחול לבן, בין היתר, לכל אלה: ביטול חוק קמיניץ המקל הריסת בתים והטלת קנסות; גיבוש תוכנית ממשלתית למאבק באלימות ובפשיעה ביישובים ערביים והקמת ועדה פרלמנטארית למעקב אחר הנושא; גיבוש תוכנית כוללת לפיתוח כלכלי בחברה הערבית; גיבוש תוכנית כוללת לפתרון בעיית היישובים הבלתי מוכרים, ובכלל זה באזור הנגב; בחינה של סוגיית עקורי איקרית ובירעם; בחינה של ניהול כספי ההקדש (ואקף) המוסלמי והנוצרי ומניעת הברחתם; מאבק בשיסוי ובגזענות כלפי החברה הערבית וכלפי הנהגתה ופעולה למען שינוי תדמיתן בקרב הציבור, וכל זאת מבלי להזכיר הבנות שונות שהושגו בנוגע למשא ומתן עם הרשות הפלסטינית ובנוגע לעסקת המאה.
 
מה תשיג בל"ד
ההחלטה שקיבלה בל"ד מעידה על רצונה לשנות את מצב החברה הערבית החיה בתחומי הקו הירוק, על שאיפתה להשפיע על קבלת ההחלטות ועל המאמץ שהיא משקיעה, כמו שאר מרכיבי הרשימה המשותפת, כדי להביא את שלטון נתניהו לקיצו. בל"ד אינה חוששת להיות בעלת השפעה פוליטית, אלא רק מבקשת כי השפעה כזו תנוצל בערוצים הנכונים, מבלי שהדבר יהיה כרוך בתשלום מחיר שירוקן את הפעילות מתוכנה, יחליש את כוחה וירמוס את כבודה. בל"ד, כמו רוב המפלגות הערביות, מצביעה אי־אמון בממשלות עוינות לציבור הערבי, יוזמת תרגילים פרלמנטאריים, מגישה הצעות חוק, תובעת בכוח את מימוש זכויותיה ונאבקת כדי לעקור את הגזענות מהשורש. לכך יש להוסיף כי המפלגות הערביות כולן משתתפות במו"מ לבחירת נשיא המדינה ומעלות תנאים ותביעות במסגרת זו, כמו גם בתהליכי הבחירה של בעלי תפקידים רשמיים אחרים.
 
המפלגות הערביות פועלות על רקע המצב הקיים. הן ערות למגבלות התוחמות את הפעילות הפרלמנטארית, ופועלות כדי להרחיב את היקפה. חרף כל ההסתייגויות, המלצתה של הרשימה המשותפת על גנץ – יש בה משום חיזוק לניסיונות לשנות את המצב ולאלץ את המפלגות בישראל להתייחס אל תביעותיה של החברה הערבית כאל תביעות לגיטימיות (ואין הכוונה ללגיטימיות של הפעילות הפוליטית והפרלמנטארית עצמה, שהמפלגות הערביות זוכות לה בשפע מבני עמנו). מהלך זה מאפשר לנו לכפות את הצגת עמדותינו בזירה הפוליטית הישראלית ולתבוע עבורן מעמד שונה, תוך אמירה ברורה כי הכנסת אינה שייכת למפלגות היהודיות בלבד; המרחב הציבורי אינו שייך ליהודים בלבד והבנת האינטרס הציבורי אינה נחלתם של היהודים בלבד, אלא גם של מי שזכו לכינוי "המפלגות הערביות" או "האזרחים הערבים".
 
יש החוששים מפני השינוי שכפו תוצאות הבחירות, אולם אנו, כבנים לחברה החיה תחת דיכוי, מבקשים דווקא להתחזק ולכפות שדרוג של מעמד הרשימה המשותפת בכנסת ושל מעמד החברה הערבית בזירה הפוליטית. עם זאת, נמשיך לקרוא תיגר על השליטה הציונית, נתנגד לזכויות היתר שהציבור היהודי נהנה מהן, ונפעל להשגת שינוי יסודי של המבנה השלטוני תוך שמירה על זהותנו ועל השייכות שלנו. הדבר אפשרי. הנה, אותן מפלגות אשר התייחסו אל בל"ד כאל מפלגה בלתי לגיטימית בשל האידיאולוגיה, הפרוגרמה הפוליטית והעמדות שלה, מבקשות כעת לקבל ממנה המלצה, מבלי להתנות זאת בשום דרישה פוליטית.
 
הפרוגרמה שלנו לא השתנתה. עמדותינו נותרו זהות. השייכות והזהות שלנו הן כפי שהיו. עם זאת, הצלחנו לכפות את מקומנו ואת מעמדנו לאחר שזכינו בתמיכה גורפת של בני עמנו, בשל דבקותנו בשמירה על הרשימה המשותפת ובשל עמידתנו העיקשת על זכויותינו ועל עמדותינו. בימים שיבואו, יהא עלינו להמשיך את השינוי, כך שנוכל להציג את הפרוגרמה החברתית שלנו ואת השקפת עולמנו באשר למעמדנו, לזכויותינו ולתביעותינו על האדמה הזאת.
 

 

ד"ר אמטאנס שחאדה הוא חבר כנסת מהרשימה המשותפת ומזכ"ל מפלגת בל"ד. המאמר התפרסם בערבית באתר ערב 48 ב־21 במרץ 2020. תרגם: אסף ניב.

תוצאות הבחירות שנערכו בחודש מרץ הדהימו את כולם. קרוב ל-581,000 בוחרים ערבים, שהם כ־88% מהמצביעים הערבים, העניקו את קולותיהם לרשימה המשותפת. זוהי התגייסות יוצאת דופן והתקבצות חסרת תקדים של בני עמנו למען הרשימה המשותפת. הבוחר הערבי הבין והשתכנע כי הוא חלק מקולקטיב, חלק מעם שיש לו פרוגרמה, דרישות, צרכים, מאוויים, ציפיות ותקוות. התברר כי החברה הערבית שואפת לשינוי של מעמדה הפוליטי והציבורי. התברר כי החברה הערבית נוטה לפעול ולהיאבק כקולקטיב למען מטרותיה ולמען העצמת הכלים העומדים לרשותה. התברר כי החברה הערבית שואפת לחזק את מעמדה של הרשימה המשותפת ולהגדיל את כוחה. התברר כי החברה הערבית שואפת לשים סוף לגזענות, לאפליה ולשיסוי, ולא פחות חשוב מכך – לשים סוף לשלטון נתניהו. כל אלה הן שאיפות לגיטימיות ומחויבות המציאות של כל עם החי תחת רדיפה ודיכוי.
 
תוצאות הבחירות העניקו לרשימה המשותפת כוח ממשי ומעמד משופר בזירה הפוליטית והמפלגתית בישראל. הן תרמו לחיזוק המורל של הציבור הערבי ולחיזוק האמון שלו בעצמו. הן העצימו את תחושת השייכות הקולקטיבית שלו ואת נכונותו להיות אקטיבי ולהשתתף במאבק הפוליטי. כולנו זוכרים את השביתה שהתקיימה בחודש אוקטובר 2019 במחאה נגד האלימות והפשיעה. כולנו זוכרים את ההתגייסות הרחבה בקרב כלל היישובים הערביים ואת ממדי ההפגנה שהתקיימה במג'ד אל־כרום (ההפגנה הגדולה ביותר מאז המערכה בעזה בשנת 2014). כולנו זוכרים את ההפגנה שבמהלכה נחסם כביש 6 ואת אוהל המחאה שהוקם מול משרד ראש הממשלה בירושלים. פעולות קולקטיביות אלה הן תולדה של החשיבות שמיוחסת לבעיית האלימות ושל תחושת ההעצמה הנובעת מהקמתה המחודשת של הרשימה המשותפת ומהישגיה בבחירות שהתקיימו בספטמבר שעבר.
 
תחושה זו התעצמה בעקבות הבחירות במרץ 2020, ולשימוש נכון בה תהיינה השלכות חיוביות על מגוון הכלים המשמשים את המאבק ואת העשייה בתחום הפוליטי. ניסיון העבר מלמד כי לחיזוק הפעילות הפרלמנטארית ככלי עבודה מרכזי בתחום הפוליטי תהיה השפעה חיובית על כלל צירי הפעילות ועל מנגנוני העבודה בתחום זה.
 
תוצאות הבחירות שיקפו מציאות פוליטית ייחודית שבה בני גנץ, יו"ר סיעת כחול לבן, לא יוכל לקבל מנשיא המדינה מנדט להקמת ממשלה ללא תמיכתן של כלל המפלגות החברות ברשימה המשותפת, ובהיעדר תמיכתן של מפלגות אלה בגנץ, יזכה נתניהו במנדט. הרשימה המשותפת נדרשה לקבל החלטה לנוכח תוצאות הבחירות בחברה הערבית, בהתחשב במצב הפוליטי הקיים בישראל כעת ולאור השפל שאליו הגיעה הבעיה הפלסטינית. שומה היה על הרשימה המשותפת לבחון את כל התרחישים האפשריים, לערוך ניתוח של עלות ותועלת, ועל בסיסם לקבל החלטה מושכלת שתגרום כמה שפחות נזק לחברה הערבית ושתשרת באופן הטוב ביותר את האינטרסים הקולקטיביים שלנו.
 
הפעם, הרשימה המשותפת קיבלה את החלטתה בעקבות דיון נוקב וממשי. עמדתם של אלה שתמכו במתן ההמלצה לא הייתה מובנת מאליה ולא התקבלה בקלות. נלוו לה תנאים ברורים וממשיים, ובעליה הביאו בחשבון, באופן מלא, את רגישות המצב ואת הקושי הטמון בו. נוסף על כך, עמדתה של מפלגת כחול לבן לגבי הדרישות שהציגה הרשימה המשותפת הייתה הפעם שונה מזו שהציגה לגבי סוגיית ההמלצה לאחר בחירות ספטמבר.
 
מה חשבה בל"ד
אין זה סוד כי הדיון הקשה ביותר התנהל בחוגי מפלגת בל"ד, שבעקבות הבחירות בספטמבר התנגדה למתן ההמלצה, ולא שינתה את עמדתה. בל"ד ביססה את עמדתה זו על הנחות יסוד עקרוניות וכן על ניתוח המצב הפוליטי שלפיו מפלגת כחול לבן תעדיף הקמה של ממשלת אחדות לאומית. בסופו של דבר, בל"ד התנגדה למתן ההמלצה, אך קיבלה על עצמה את החלטת הרוב ברשימה המשותפת. עמדה זו שנקטה בל"ד מנוגדת לעמדה העיקשת שהציגה לאחר בחירות ספטמבר שלפיה המלצת הרשימה המשותפת ניתנה בשם שלוש מפלגות בלבד ואינה מייצגת את בל"ד.
 
ההחלטה שקיבלה מפלגת בל"ד לא הייתה קלה והיא אינה בחזקת דבר המובן מאליו. מאז ייסודה לפני 25 שנים, הובילה בל"ד קו המתנגד לציונות ומציע את מודל "מדינת כל אזרחיה" כפתרון דמוקרטי אמיתי, שיבטיח את השוויון הנחוץ כל כך לאזרחים הערבים. במהלך מסעי הבחירות האחרונים, הדגישה בל"ד כי אין שוני מהותי בין מפלגת כחול לבן לבין הליכוד, וטענה כי גנץ מנסה לחקות את נתניהו ומגבש עמדות ימניות וגזעניות כלפי האזרחים הערבים, לא כל שכן בהקשר של תוכנית המאה, וזאת גם אם ההתלהבות שהוא מפגין לגבי עמדות אלה פחותה מזו של נתניהו. בדומה לעמדה שהחזיקה בחודש ספטמבר 2019, בל"ד הייתה משוכנעת כי אם מפלגת כחול לבן תזכה במנדט, היא תפעל להקים ממשלת אחדות לאומית עם הליכוד (ועד עתה אנו סבורים כי זהו התרחיש המציאותי ביותר). בתמצית, עמדתה של בל"ד והניתוח שלה למציאות הפוליטית בישראל לא השתנו, וכך גם החלטתה העקרונית שלא להמליץ על מועמד לראשות הממשלה. עם זאת, חל שינוי באופן שבו בחרה בל"ד ליישם עמדה זו במסגרת פעילותה בתוך הרשימה המשותפת.
 
בסופו של יום, החלטנו בבל"ד לקבל את החלטת הרוב ברשימה המשותפת, בראש ובראשונה מתוך כבוד לכ־580 אלף בוחרים ערבים שהצביעו לרשימה המשותפת ושמעוניינים לשמור על קיומה, כל זאת כאשר ברקע הדברים אנו יודעים כי כ־30% מן המצביעים הללו מתנגדים למתן ההמלצה. קיבלנו את ההחלטה כי הבנו שהבוחרים מצפים מאיתנו לשמור על מסגרת הרשימה המשותפת ולחזק באמצעותה את הפעילות המאוחדת למען הציבור כולו. אנו מכבדים את עובדת היותנו חלק מהרשימה המשותפת (אותה רשימה שכיבדה את החלטתנו להתנגד למתן ההמלצה לאחר בחירות ספטמבר 2019), לא כל שכן לנוכח תוצאות הבחירות והפיצול בין המחנות ובתוך המחנה המתנגד לנתניהו, פיצול שבעקבותיו הופקד בידינו – במפלגת בל"ד, קול מכריע.
 
האם יעלה על הדעת כי אנו נסכים להיות אלה שיבטיחו את יכולתו של נתניהו להקים, ללא מאמץ, ממשלת ימין קיצונית המייצגת את המתנחלים ולבסס את שלטונו לשנים הבאות, שעה שאנו בבל"ד חולקים עם הציבור שאנו מייצגים, עם החברה הערבית, עם בני עמנו הפלסטיני, עם עמי האזור ועם גורמי כוח בשמאל ברחבי העולם רצון עז ואינטרס ברור להביא לסיום שלטונו על רקע סיבות רבות ומגוונות כל כך? אמת, נתניהו עשוי להישאר בשלטון בשל חולשתם של יריביו ובשל הדרך שבה הוא מנצל את מצב החירום, אולם לעולם לא נסכים שבל"ד תהיה הגורם לתוצאה כזו. עם זאת, בעתיד, אם שלטון נתניהו יגיע לסיומו, יהיה הדבר בזכותנו, ולא ניתן יהיה להגיע לתוצאה כזו בלעדינו.
 
בל"ד אשר מתייחסת לארגון פעולתה של החברה הערבית במסגרת קולקטיבית כאל פרויקט אסטרטגי, מבינה כי סוג זה של פעילות גובה מחיר פוליטי, וכי יש צורך במציאת מכנה משותף במסגרת שמשתתפים בה כמה זרמים פוליטיים, כפי שהדבר נעשה בוועדת המעקב של ערביי ישראל. בל"ד נתנה את הסכמתה גם על רקע השינויים שחלו מאז ספטמבר 2019 בנסיבות ובתנאים שבהם הותנתה ההמלצה.
 
בין אלה יש לציין את העובדה שהושג הסכם ברור, פומבי ורשמי עם מפלגת כחול לבן לגבי הנושאים המרכזיים המטרידים את החברה הערבית. בהקשר זה, לא מיותר לציין כי הפגישות שהתקיימו הפעם היו פומביות ורשמיות, ובמסגרתן התחייבה מפלגת כחול לבן, בין היתר, לכל אלה: ביטול חוק קמיניץ המקל הריסת בתים והטלת קנסות; גיבוש תוכנית ממשלתית למאבק באלימות ובפשיעה ביישובים ערביים והקמת ועדה פרלמנטארית למעקב אחר הנושא; גיבוש תוכנית כוללת לפיתוח כלכלי בחברה הערבית; גיבוש תוכנית כוללת לפתרון בעיית היישובים הבלתי מוכרים, ובכלל זה באזור הנגב; בחינה של סוגיית עקורי איקרית ובירעם; בחינה של ניהול כספי ההקדש (ואקף) המוסלמי והנוצרי ומניעת הברחתם; מאבק בשיסוי ובגזענות כלפי החברה הערבית וכלפי הנהגתה ופעולה למען שינוי תדמיתן בקרב הציבור, וכל זאת מבלי להזכיר הבנות שונות שהושגו בנוגע למשא ומתן עם הרשות הפלסטינית ובנוגע לעסקת המאה.
 
מה תשיג בל"ד
ההחלטה שקיבלה בל"ד מעידה על רצונה לשנות את מצב החברה הערבית החיה בתחומי הקו הירוק, על שאיפתה להשפיע על קבלת ההחלטות ועל המאמץ שהיא משקיעה, כמו שאר מרכיבי הרשימה המשותפת, כדי להביא את שלטון נתניהו לקיצו. בל"ד אינה חוששת להיות בעלת השפעה פוליטית, אלא רק מבקשת כי השפעה כזו תנוצל בערוצים הנכונים, מבלי שהדבר יהיה כרוך בתשלום מחיר שירוקן את הפעילות מתוכנה, יחליש את כוחה וירמוס את כבודה. בל"ד, כמו רוב המפלגות הערביות, מצביעה אי־אמון בממשלות עוינות לציבור הערבי, יוזמת תרגילים פרלמנטאריים, מגישה הצעות חוק, תובעת בכוח את מימוש זכויותיה ונאבקת כדי לעקור את הגזענות מהשורש. לכך יש להוסיף כי המפלגות הערביות כולן משתתפות במו"מ לבחירת נשיא המדינה ומעלות תנאים ותביעות במסגרת זו, כמו גם בתהליכי הבחירה של בעלי תפקידים רשמיים אחרים.
 
המפלגות הערביות פועלות על רקע המצב הקיים. הן ערות למגבלות התוחמות את הפעילות הפרלמנטארית, ופועלות כדי להרחיב את היקפה. חרף כל ההסתייגויות, המלצתה של הרשימה המשותפת על גנץ – יש בה משום חיזוק לניסיונות לשנות את המצב ולאלץ את המפלגות בישראל להתייחס אל תביעותיה של החברה הערבית כאל תביעות לגיטימיות (ואין הכוונה ללגיטימיות של הפעילות הפוליטית והפרלמנטארית עצמה, שהמפלגות הערביות זוכות לה בשפע מבני עמנו). מהלך זה מאפשר לנו לכפות את הצגת עמדותינו בזירה הפוליטית הישראלית ולתבוע עבורן מעמד שונה, תוך אמירה ברורה כי הכנסת אינה שייכת למפלגות היהודיות בלבד; המרחב הציבורי אינו שייך ליהודים בלבד והבנת האינטרס הציבורי אינה נחלתם של היהודים בלבד, אלא גם של מי שזכו לכינוי "המפלגות הערביות" או "האזרחים הערבים".
 
יש החוששים מפני השינוי שכפו תוצאות הבחירות, אולם אנו, כבנים לחברה החיה תחת דיכוי, מבקשים דווקא להתחזק ולכפות שדרוג של מעמד הרשימה המשותפת בכנסת ושל מעמד החברה הערבית בזירה הפוליטית. עם זאת, נמשיך לקרוא תיגר על השליטה הציונית, נתנגד לזכויות היתר שהציבור היהודי נהנה מהן, ונפעל להשגת שינוי יסודי של המבנה השלטוני תוך שמירה על זהותנו ועל השייכות שלנו. הדבר אפשרי. הנה, אותן מפלגות אשר התייחסו אל בל"ד כאל מפלגה בלתי לגיטימית בשל האידיאולוגיה, הפרוגרמה הפוליטית והעמדות שלה, מבקשות כעת לקבל ממנה המלצה, מבלי להתנות זאת בשום דרישה פוליטית.
 
הפרוגרמה שלנו לא השתנתה. עמדותינו נותרו זהות. השייכות והזהות שלנו הן כפי שהיו. עם זאת, הצלחנו לכפות את מקומנו ואת מעמדנו לאחר שזכינו בתמיכה גורפת של בני עמנו, בשל דבקותנו בשמירה על הרשימה המשותפת ובשל עמידתנו העיקשת על זכויותינו ועל עמדותינו. בימים שיבואו, יהא עלינו להמשיך את השינוי, כך שנוכל להציג את הפרוגרמה החברתית שלנו ואת השקפת עולמנו באשר למעמדנו, לזכויותינו ולתביעותינו על האדמה הזאת.
 

 

ד"ר אמטאנס שחאדה הוא חבר כנסת מהרשימה המשותפת ומזכ"ל מפלגת בל"ד. המאמר התפרסם בערבית באתר ערב 48 ב־21 במרץ 2020. תרגם: אסף ניב.

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה