בעמוד זה אנו מציגים מאמרים הבוחנים מזוויות מגוונות את היחסים הללו, על היבטיהם השונים, ומספקים מידע וניתוח מעמיקים ומגוונים ביחס לשיח הציבורי והמקצועי הרווח בתחום

"האביב העברי": המחאה בעיניים ערביות

ההתעניינות של הציבור הערבי במרחב בהתרחשויות בישראל אינה נובעת משמחה לאיד, לאור האפשרות שתיכנס למלחמת אזרחים שתכחיד אותה, אלא היא משקפת חרדות לגבי העתיד בצל התבססותה של אידאולוגיה ימנית קיצונית העלולה להמיט אסון על האזור כולו

ע'אזי אבו ג'יאב
23/05/2023