Below are share buttons

אזורית לוחצת: האם נשאר מקום ללאומיות במדינות המזרח התיכון?

כשהאביב הערבי פרץ, רבים ציפו שתפרוץ יחד איתו הדמוקרטיה המערבית במדינות המזרח התיכון. זה לא קרה. עשור לאחר מכן, התוצאה המובהקת שכן ניתן להצביע עליה, היא התגבשות חסרת תקדים של לאומיות מקומית בכל מדינה ומדינה

כשהאביב הערבי פרץ, רבים ציפו שתפרוץ יחד איתו הדמוקרטיה המערבית במדינות המזרח התיכון. זה לא קרה. עשור לאחר מכן, התוצאה המובהקת שכן ניתן להצביע עליה, היא התגבשות חסרת תקדים של לאומיות מקומית בכל מדינה ומדינה

כשהאביב הערבי פרץ, רבים ציפו שתפרוץ יחד איתו הדמוקרטיה המערבית במדינות המזרח התיכון. זה לא קרה. עשור לאחר מכן, התוצאה המובהקת שכן ניתן להצביע עליה, היא התגבשות חסרת תקדים של לאומיות מקומית בכל מדינה ומדינה

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה