Below are share buttons

כאן זה שאם, פרק 7 – פלסטינים בפוליטיקה הישראלית עם ד״ר לינא דלאשה וד״ר אמיר פאח׳ורי

האזינו עכשיו לפרק 7:

איך נראה המאבק האזרחי של הפלסטינים אזרחי ישראל מאז 1948, ומה השתנה עם השנים? למה דווקא נצרת הייתה עיר משמעותית בהיסטוריה של אותו מאבק, ואיך היא עיצבה את התפיסות והפרקטיקטות של מנהיגי המאבק? מה הם הדמיונות הפוליטיים המעצבים והמגבילים את דפוסי ההשתתפות הפוליטית בקרב הפלסטינים? ד״ר אמיר פאח׳ורי וד״ר לינא דלאשה בשיחה ערה על העבר, ההווה והעתיד של הפלסטינים אזרחי ישראל.

מאמר של ד״ר אמיר פאח׳ורי ב״שיחה מקומית״.

מאמר של ד״ר לינא דלאשה. 

האתר של ד״ר לינא דלאשה. 

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון לירהפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א).  

הגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | תחקירן ועורך משנה: ליאל מגן | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

 

האזינו עכשיו לפרק 7:

איך נראה המאבק האזרחי של הפלסטינים אזרחי ישראל מאז 1948, ומה השתנה עם השנים? למה דווקא נצרת הייתה עיר משמעותית בהיסטוריה של אותו מאבק, ואיך היא עיצבה את התפיסות והפרקטיקטות של מנהיגי המאבק? מה הם הדמיונות הפוליטיים המעצבים והמגבילים את דפוסי ההשתתפות הפוליטית בקרב הפלסטינים? ד״ר אמיר פאח׳ורי וד״ר לינא דלאשה בשיחה ערה על העבר, ההווה והעתיד של הפלסטינים אזרחי ישראל.

מאמר של ד״ר אמיר פאח׳ורי ב״שיחה מקומית״.

מאמר של ד״ר לינא דלאשה. 

האתר של ד״ר לינא דלאשה. 

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון לירהפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א).  

הגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | תחקירן ועורך משנה: ליאל מגן | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

 

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה