Below are share buttons

פרק 5 – התנועה האסלאמית בישראל עם ד״ר סלוא עלינאת

האזינו עכשיו לפרק 5:

התנועה האסלאמית הייתה כאן עוד לפני היווסדה של מדינת היהודים, אבל עברה שינויים משמעותיים מאז 1948, ומנהלת עד היום מערכת יחסים מורכבת עם הפוליטיקה והחברה בישראל. בין היתר סיפרה לנו ד״ר סלוא עלינאת עאבד על אקטיביזם-פוליטי-דתי בקרב נשים מוסלמיות במסגד אל-אקצא בירושלים, ואיך הנוכחות שלהן במסגד ("רבאט" בערבית) קוראת תיגר באופן גלוי וסמוי הן על הסמכות הגברית הפלסטינית והן על זו של השלטון הישראלי.

מאמר באתר הפורום לחשיבה אזורית על מצב התנועה האסלאמית בארץ.  

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון לירהפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א).  

הגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | תחקירן ועורך משנה: ליאל מגן | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

האזינו עכשיו לפרק 5:

התנועה האסלאמית הייתה כאן עוד לפני היווסדה של מדינת היהודים, אבל עברה שינויים משמעותיים מאז 1948, ומנהלת עד היום מערכת יחסים מורכבת עם הפוליטיקה והחברה בישראל. בין היתר סיפרה לנו ד״ר סלוא עלינאת עאבד על אקטיביזם-פוליטי-דתי בקרב נשים מוסלמיות במסגד אל-אקצא בירושלים, ואיך הנוכחות שלהן במסגד ("רבאט" בערבית) קוראת תיגר באופן גלוי וסמוי הן על הסמכות הגברית הפלסטינית והן על זו של השלטון הישראלי.

מאמר באתר הפורום לחשיבה אזורית על מצב התנועה האסלאמית בארץ.  

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון לירהפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א).  

הגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | תחקירן ועורך משנה: ליאל מגן | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה