Below are share buttons

פודקסט אזורית לוחצת – פרק 3

על סודות ושקרים במדיניות הביטחון של ישראל: ישראלים רבים מוכנים לוותר על נתחים מזכותם לדעת ומחובתם של אישי ציבור לדווח לציבור על הנעשה בשמו. הם גם מוכנים להרחבת מרחב השקר, שנועד להגן על הסוד, היינו על האמת עצמה

על סודות ושקרים במדיניות הביטחון של ישראל: ישראלים רבים מוכנים לוותר על נתחים מזכותם לדעת ומחובתם של אישי ציבור לדווח לציבור על הנעשה בשמו. הם גם מוכנים להרחבת מרחב השקר, שנועד להגן על הסוד, היינו על האמת עצמה

על סודות ושקרים במדיניות הביטחון של ישראל: ישראלים רבים מוכנים לוותר על נתחים מזכותם לדעת ומחובתם של אישי ציבור לדווח לציבור על הנעשה בשמו. הם גם מוכנים להרחבת מרחב השקר, שנועד להגן על הסוד, היינו על האמת עצמה

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה