Below are share buttons

אזורית לוחצת: עבר, הווה וכוח רך בהסבת איה סופיה למסגד

ד"ר צמרת לוי-דפני מתארחת לשיחה בעניין אירוע שבמשך מספר ימים עמד במרכז תשומת הלב התקשורתית העולמית – הפיכתה (מחדש) של האיה סופיה באיסטנבול למסגד

ד"ר צמרת לוי-דפני מתארחת לשיחה בעניין אירוע שבמשך מספר ימים עמד במרכז תשומת הלב התקשורתית העולמית – הפיכתה (מחדש) של האיה סופיה באיסטנבול למסגד

ד"ר צמרת לוי-דפני מתארחת לשיחה בעניין אירוע שבמשך מספר ימים עמד במרכז תשומת הלב התקשורתית העולמית – הפיכתה (מחדש) של האיה סופיה באיסטנבול למסגד

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה