Below are share buttons

כאן זה שאם, פרק 9 – איך חוקרים מזרח תיכון? עם פרופ׳ יצחק רייטר וד״ר אסף דוד

האזינו עכשיו לפרק 9: 

מהן הבעיות והאתגרים בלימודי המזרח התיכון בישראל? מדוע ישראל אינה נכללת בחקר המזרח התיכון בארץ או כשחקן רלוונטי בניתוח סוגיות הקשורות למזרח התיכון? מהם היחסים בין האקדמיה לממסד הביטחוני בארץ והאם אקדמאים מתחום המזרח התיכון יכולים להשפיע על השיח הציבורי? פרופ׳ יצחק רייטר וד״ר אסף דוד מנתחים ממבט-על את מצב הדיסציפלינה בארץ, ומהרהרים על מה יכול וצריך להשתנות בה.

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון לירהפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א).

הגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | תחקירן ועורך משנה: ליאל מגן | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

 

 

 

 

האזינו עכשיו לפרק 9: 

מהן הבעיות והאתגרים בלימודי המזרח התיכון בישראל? מדוע ישראל אינה נכללת בחקר המזרח התיכון בארץ או כשחקן רלוונטי בניתוח סוגיות הקשורות למזרח התיכון? מהם היחסים בין האקדמיה לממסד הביטחוני בארץ והאם אקדמאים מתחום המזרח התיכון יכולים להשפיע על השיח הציבורי? פרופ׳ יצחק רייטר וד״ר אסף דוד מנתחים ממבט-על את מצב הדיסציפלינה בארץ, ומהרהרים על מה יכול וצריך להשתנות בה.

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון לירהפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א).

הגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | תחקירן ועורך משנה: ליאל מגן | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

 

 

 

 

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה