Below are share buttons

כאן זה שאם, פרק 4 עונה 2 – מהפרדה לשותפות עם ד"ר לימור יהודה

דווקא ברגע הכי קשה ומייאש בהיסטוריה של מערכת היחסים בין הישראלים לפלסטינים, בפרק הזה החלטנו לדבר על פתרונות. בעוד רבים מדברים על "הכרעה" כפתרון היחידי לסכסוך הישראלי-פלסטיני המתמשך, שוחחנו עם ד"ר לימור יהודה, משפטנית החוקרת סכסוכים ותהליכי שלום במבט השוואתי. בגיבוי מחקרים על מוקדי סכסוך אחרים ברחבי העולם, למדנו מדוע הכרחי לקדם הסדר מדיני המבוסס על שוויון ושותפות בין שני העמים ומדוע חלוקה אינה בהכרח מובילה להפרדה.

הוזכרו בפרק:

שלום מבוסס שותפות בישראל/פלסטין: לקראת פרדיגמה חדשה – הקדמה לגיליון נושא

איך עוברים לשותפות פוליטית בישראל/פלסטין? מאמרה של לימור

לכל המאמרים של ד״ר לימור יהודה באתר של הפורום לחשיבה אזורית

הספר של ד״ר לימור יהודה בהוצאת קיימבריג׳

ד״ר לימור יהודה: ״מאסון לשיקום: בין בוסניה לישראל-פלסטין״ ההרצאה ביוטיוב

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א).

תחקיר והגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

דווקא ברגע הכי קשה ומייאש בהיסטוריה של מערכת היחסים בין הישראלים לפלסטינים, בפרק הזה החלטנו לדבר על פתרונות. בעוד רבים מדברים על "הכרעה" כפתרון היחידי לסכסוך הישראלי-פלסטיני המתמשך, שוחחנו עם ד"ר לימור יהודה, משפטנית החוקרת סכסוכים ותהליכי שלום במבט השוואתי. בגיבוי מחקרים על מוקדי סכסוך אחרים ברחבי העולם, למדנו מדוע הכרחי לקדם הסדר מדיני המבוסס על שוויון ושותפות בין שני העמים ומדוע חלוקה אינה בהכרח מובילה להפרדה.

הוזכרו בפרק:

שלום מבוסס שותפות בישראל/פלסטין: לקראת פרדיגמה חדשה – הקדמה לגיליון נושא

איך עוברים לשותפות פוליטית בישראל/פלסטין? מאמרה של לימור

לכל המאמרים של ד״ר לימור יהודה באתר של הפורום לחשיבה אזורית

הספר של ד״ר לימור יהודה בהוצאת קיימבריג׳

ד״ר לימור יהודה: ״מאסון לשיקום: בין בוסניה לישראל-פלסטין״ ההרצאה ביוטיוב

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א).

תחקיר והגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה