Below are share buttons

אזורית לוחצת: המלחמה בחצר האחורית של המזרח התיכון

איך זה שגם אחרי חמש שנים, כ-200 אלף הרוגים, כוחות שזורמים אליה מכל רחבי האזור ושורת אינטרסים מערביים המשוקעים בה - אנחנו כמעט שלא שומעים על מלחמת תימן? אורח: ד"ר שמוליק לדרמן

איך זה שגם אחרי חמש שנים, כ-200 אלף הרוגים, כוחות שזורמים אליה מכל רחבי האזור ושורת אינטרסים מערביים המשוקעים בה – אנחנו כמעט שלא שומעים על מלחמת תימן? אורח: ד"ר שמוליק לדרמן

איך זה שגם אחרי חמש שנים, כ-200 אלף הרוגים, כוחות שזורמים אליה מכל רחבי האזור ושורת אינטרסים מערביים המשוקעים בה – אנחנו כמעט שלא שומעים על מלחמת תימן? אורח: ד"ר שמוליק לדרמן

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה