ד"ר אלי פרידמן הוא עמית הוראה בבית הספר לתקשורת באוניברסיטת בר-אילן ומרצה אורח במחלקה ללימודי ישראל באוניברסיטת מרילנד. בנוסף, הוא מכהן כמנהל מרכז ש. דניאל אברהם לדיאלוג אסטרטגי באקדמית נתניה…

התקשורת בישראל ונרמול מבצע "שומר הקואליציה"

על אף שהתקשורת הוכיחה בחודשים האחרונים שהיא יודעת, במידה מסוימת, כן לשמש "כלב שמירה" של האינטרסים של האזרח אל מול עריצות הממשלה בהקשר של הניסיון של ממשלת נתניהו לכונן הפיכה משטרית, כאשר זה מגיע למלחמה, ערוצי הטלוויזיה מעדיפים לשמש במה לדף המסרים הממשלתיים והצבאיים

אלי פרידמן
24/05/2023