Below are share buttons

מי שלא רוצה טרור מדיני ימיט עלינו טרור צבאי

במאמר קצר מסביר ד"ר אסף דוד למה תוצאות "עמוד ענן" הנתפסות בציבור הפלסטיני, גם בגדה, כניצחון לחמאס, הן הרסניות במיוחד לרעיון שתי המדינות. הוא מתאר כיצד שב המבצע והוכיח לפלסטינים כי "ישראל מבינה רק כוח" ומתקפלת מול כוח, בעוד שמהלכים מדיניים של צמרת הרשות הפלסטינית מוקעים על ידי ישראל כטרור מדיני. דוד מזהיר כי "הרפיון התודעתי של השמאל הישראלי נענה בהתעצמות תודעתית של הימין הפלסטיני"

במאמר קצר מסביר ד"ר אסף דוד למה תוצאות "עמוד ענן" הנתפסות בציבור הפלסטיני, גם בגדה, כניצחון לחמאס, הן הרסניות במיוחד לרעיון שתי המדינות. הוא מתאר כיצד שב המבצע והוכיח לפלסטינים כי "ישראל מבינה רק כוח" ומתקפלת מול כוח, בעוד שמהלכים מדיניים של צמרת הרשות הפלסטינית מוקעים על ידי ישראל כטרור מדיני. דוד מזהיר כי "הרפיון התודעתי של השמאל הישראלי נענה בהתעצמות תודעתית של הימין הפלסטיני"

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה