ביקורת הביקורת: חמאס בין התנגדות לאסון

המלחמה בעזה מייצרת שיח פוליטי ענף בתקשורת הפלסטינית. הוא כולל ביקורת על החמאס וגם שבח כלפיו, שאלות ורעיונות שונים, מנקודת מבט פנים-לאומית לגבי תוצאות המלחמה עד כה. סקירה של מספר מאמרים מאת כותבים פלסטינים – חצי שנה לתוך המלחמה

אליצור גלוק
16/05/2024