הכיבוש של הנפש: פוליטיקה ופסיכואנליזה, הילכו שתיהן יחדיו?

הספר "פסיכואנליטיקה תחת הכיבוש" מספר על הצלחות טיפוליות של מטפלים פלסטינים שחיפשו את עקבות הקולוניאליזם ההתיישבותי בנפשם של מטופליהם. הוא ממחיש את החשיבות של הפוליטיקה בחדר הטיפול ואת הקשר העמוק שלה לנפשם של המטופלים

אליצור גלוק
07/09/2023