מין, מגדר ובורגנות

האינטלקטואלים הערבים הליברלים בני־זמננו שוגים בהבנתם את המהפכה המינית/מגדרית של ימינו – הכוללת אפשרות לנזילות בזהות המגדרית והמינית – כאשר הם מנתקים אותה מאופייה הבורגני

נטע איפרגן
08/08/2023