אלעד בן דוד

אלעד בן דוד

עמית מחקר

ד"ר אלעד בן דוד כתב את עבודת הדוקטורט שלו במחלקה ללימודי המזרח תיכון באוניברסיטת בר-אילן, ומחקרו עסק בדעוה (קריאה לאסלאם) בארצות הברית, בהגותם של דרשנים אמריקאים בולטים בעידן שאחרי ה-11 בספטמבר. תחומי המחקר והכתיבה של אלעד בפורום לחשיבה אזורית, כוללים סוגיות אלו הקשורות למטיפים, פעילים חברתיים וארגונים אסלאמיים באמריקה ובמערב שנמצאים בחזית ההסברה האסלאמית, במיוחד מאז הפיגועים ב-11 בספטמבר.

בחינת משנתם ופעילותם החשובה הזוכה כיום לתפוצה והשפעה רבה בעידן הרשתות החברתיות, פותחת צוהר שמאפשר לנתח תופעות ומגמות מרכזיות מהתחום התיאולוגי, הפוליטי והחברתי שנוגעים לנושאים אקטואליים רבים, כגון: אסלום, כפל זהויות, שמרנות מול פרגמטיות, פרשנות דתית, מאבק באסלאמופוביה, שיח בין דתי ויחסי הגומלין בין האסלאם המסורתי  לאסלאם המודרני בהקשר של המיעוט המוסלמי המערבי. אלעד פועל בהענקת מבט מורכב יותר לסוגיות אקטואליות אלו באסלאם העכשווי, שיאתגר את התפיסה המקובעת בארץ ויחשוף את הקוראים לתובנות ומסקנות חשובות אלו, שלרוב אינן מקבלות חשיפה תקשורתית.