אלעד בן דוד

עמית מחקר

אלעד בן דוד משלים בימים אלו את לימודי הדוקטורט במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר- אילן וחוקר בדסק לחקר רשתות במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב. מחקרו עוסק באסלאם המודרני בארצות הברית בדגש על פעילות 'הדעוה' (הפצת האסלאם), בהגותם של דרשנים אמריקנים בולטים. תחומי המחקר והכתיבה של אלעד בפורום לחשיבה איזורית, כוללים סוגיות הקשורות למטיפים, פעילים וארגונים אסלאמיים בארצות הברית ובמערב שנמצאים בחזית ההסברה האסלאמית, במיוחד מאז הפיגוע ב-11 בספטמבר.

בחינת משנתם ופעילותם פותח צוהר שמאפשר לנתח תופעות ומגמות מרכזיות מהתחום התיאולוגי, הפוליטי והחברתי שנוגעים לנושאים אקטואלים רבים, כגון: אסלום, כפל זהויות, שמרנות מול מודרנה, מאבק באסלאמופוביה ויחסי הגומלין בין האסלאם המסורתי לאסלאם המודרני בהקשר של מיעוט מוסלמי במערב. אלעד שואף להעניק מבט מורכב יותר לסוגיות אקטואליות באסלאם המודרני, שיאתגר את התפיסה המקובעת בארץ ויחשוף הקוראים לתובנות חשובות אלו, שלרוב אינן מקבלות חשיפה תקשורתית.