טלי זילברשטיין

טלי זילברשטיין

עמיתת מחקר

ד"ר טלי זילברשטיין היא מרצה לקולנוע וחינוך במכללת דוד ילין, ירושלים.

תחומי התמחותה העיקריים הם קולנוע ישראלי, הוראת קולנוע והוראה באמצעות קולנוע, עבודות גמר מחקריות בחינוך העל-יסודי וחינוך לזכויות אדם באמצעות קולנוע.

בעבר תסריטאית, תחקירנית, מורה ומרצה בין היתר בתיכון הניסויי בירושלים, במכון כרם לחינוך, באוניברסיטה העברית ובאוניברסיטה הפתוחה.

השתתפה בפיתוח "פרויקט קולנוע וזכויות אדם" של הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל והובילה מסלול להכשרת מורים במסגרת הפרויקט.

בשנת 2013 פרסמה את הספר ככה צריך לעשות חיילים – דמות החייל בתיאטרון ובקולנוע הישראליים בהוצאת רסלינג.

בפורום לחשיבה אזורית תעסוק בעיקר בקולנוע מאפריקה, מהמזרח התיכון ומישראל, וברלבנטיות שלהם לחינוך.