צבי לניר

נשיא מייסד של חברת "פרקסיס" לחשיבה אסטרטגית