Below are share buttons

פרק 3 – לבנון השסועה עם ד״ר עבד כנאענה ופרופ׳ אורן ברק

איך פוליטיקה מגזרית ואתנית יכולות לדרדר את כל המדינה למלחמת אזרחים וקריסה? מהן הסיבות למלחמות האזרחים בלבנון, ואיך ישראל והפליטים הפלסטינים, קשורים לכל זה? פרופ׳ אורן ברק וד״ר עבד כנאענה ישבו איתנו לשיחה מרתקת על העבר, ההווה והעתיד של שכנתינו מצפון, ואפילו שיתפו אותנו במחשבותיהם על נקודות הדמיון בין המערכת הפוליטית הישראלית והלבנונית ועל הלקחים שישראל יכולה ללמוד מקריסתה של לבנון.

לקריאה נוספת:

מאמר של ד״ר עבד כנאענה על הנושא

מאמר של פרופ׳ אורן ברק על הדמיון בין לבנון לישראל באתר הפורום לחשיבה אזורית

המאמר של פרופ' ברק על הסדרה הלבונית אל–היבה 

*

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון לירהפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א).  

הגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | תחקירן ועורך משנה: ליאל מגן | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה.

איך פוליטיקה מגזרית ואתנית יכולות לדרדר את כל המדינה למלחמת אזרחים וקריסה? מהן הסיבות למלחמות האזרחים בלבנון, ואיך ישראל והפליטים הפלסטינים, קשורים לכל זה? פרופ׳ אורן ברק וד״ר עבד כנאענה ישבו איתנו לשיחה מרתקת על העבר, ההווה והעתיד של שכנתינו מצפון, ואפילו שיתפו אותנו במחשבותיהם על נקודות הדמיון בין המערכת הפוליטית הישראלית והלבנונית ועל הלקחים שישראל יכולה ללמוד מקריסתה של לבנון.

לקריאה נוספת:

מאמר של ד״ר עבד כנאענה על הנושא

מאמר של פרופ׳ אורן ברק על הדמיון בין לבנון לישראל באתר הפורום לחשיבה אזורית

המאמר של פרופ' ברק על הסדרה הלבונית אל–היבה 

*

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון לירהפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ״א).  

הגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | תחקירן ועורך משנה: ליאל מגן | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה.

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה