Below are share buttons

כאן זה שאם, פרק 5 עונה 2 – ברית המיעוטים במזרח התיכון עם ד"ר יוסרי ח'יזראן

רוב מדינות המזרח התיכון מאופיינות באוכלוסייה הטרוגנית ובריבוי קבוצות מיעוט. האם נכון להגיד שקבוצות מיעוט שולטות במדינות רבות במזרח התיכון כמו במקרה של סוריה ולבנון? מה יחסן של מדינות המזרח התיכון לקבוצות המיעוט שחיות בשטחן וכיצד הוא השתנה בעקבות אירועי האביב הערבי? מדוע הדרוזים בלבנון לא פתחו תודעה של מיעוט למרות אחוזם הקטן באוכלוסייה? מה מסביר את הקשר בין קבוצות כמו נוצרים אורתודוקסים ושיעים לתנועות מרקסיסטיות? מה מניע את האסטרטגיה הישראלית כלפי קבוצות מיעוטים שונות במרחב והאם ניתן להגיד את הערבים המוסלמים בארץ כמיעוט דתי? ד"ר יוסרי ח'יזראן עונה על שאלות אלה ועוד ומסביר מדוע המבט האזורי וההשוואתי מספקת תובנות חשובות לעומת מחקר המתמקד בגבולות מדינה אחת.

הוזכרו בפרק:

מאמר של דר ח'יזראן ב-British Journal of Middle East Studies

פרק 3 בעונה הקודמת של הפודקאסט שעסק בלבנון וחבאללה עם פרופ' אורן ברק ועבד כנעאנה

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א).

תחקיר והגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

רוב מדינות המזרח התיכון מאופיינות באוכלוסייה הטרוגנית ובריבוי קבוצות מיעוט. האם נכון להגיד שקבוצות מיעוט שולטות במדינות רבות במזרח התיכון כמו במקרה של סוריה ולבנון? מה יחסן של מדינות המזרח התיכון לקבוצות המיעוט שחיות בשטחן וכיצד הוא השתנה בעקבות אירועי האביב הערבי? מדוע הדרוזים בלבנון לא פתחו תודעה של מיעוט למרות אחוזם הקטן באוכלוסייה? מה מסביר את הקשר בין קבוצות כמו נוצרים אורתודוקסים ושיעים לתנועות מרקסיסטיות? מה מניע את האסטרטגיה הישראלית כלפי קבוצות מיעוטים שונות במרחב והאם ניתן להגיד את הערבים המוסלמים בארץ כמיעוט דתי? ד"ר יוסרי ח'יזראן עונה על שאלות אלה ועוד ומסביר מדוע המבט האזורי וההשוואתי מספקת תובנות חשובות לעומת מחקר המתמקד בגבולות מדינה אחת.

הוזכרו בפרק:

מאמר של דר ח'יזראן ב-British Journal of Middle East Studies

פרק 3 בעונה הקודמת של הפודקאסט שעסק בלבנון וחבאללה עם פרופ' אורן ברק ועבד כנעאנה

כאן זה الشَّام הוא הפודקאסט של מכון ון ליר, הפורום לחשיבה אזורית והאגודה הישראלית לחקר המזרח התיכון והאסלאם (אילמ"א).

תחקיר והגשה: ד״ר ערן צדקיהו | מפיקה ועורכת ראשית: יהב ארז | מוזיקה מקורית: רועי גבע | עיצוב גרפיקה: שחר ליבנה

Below are share buttons

קוראים יקרים
פורום החשיבה האזורית הוא ארגון ללא מטרות רווח
אנו יודעים כי גם אלה אינם ימים קלים עבורכם, וכי לא קל למצוא את הפניות התומכות בעבודתנו.

בין אם תוכלו לתמוך בנו כלכלית ובין אם פשוט להקדיש לנו את הזמן ותשומת הלב בקריאה – אנו אסירי תודה.

לקריאה ותמיכה