יונתן מזרחי

יונתן מזרחי

עמית מחקר

יונתן מזרחי הוא ארכאולוג בעל תואר מוסמך מהאוניברסיטה העברית. תחומי המחקר והכתיבה של יונתן בפורום לחשיבה אזורית הם תפקידם של הארכאולוגיה ואתרי מורשת בעיצוב נרטיב היסטורי וזהות בחברה הישראלית, והחלק שהם נוטלים בקונפליקט הישראלי פלסטיני.

בעבר יונתן עבד ברשות העתיקות בחפירות ארכאולוגיות ברחבי הארץ וירושלים בפרט. בשנת 2009 יונתן הקים את ארגון עמק שווה העוסק במקומה של הארכאולוגיה בסכסוך הפוליטי, וניהל את הארגון עד סוף שנת 2021.